Maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits, kas vienlaikus drīkst atrasties Kauguru Dieva Žēlsirdības baznīcā ir 35,  IEVĒROJOT DIVU METRU DISTANCI  UN CITAS EPIDEMIOLOĢISKO DROŠĪBAS PASĀKUMU NORMAS.

30. augusts

pirmdiena.

8:00 Sv. Mise Kauguros

31. augusts

otrdiena.

18:00 Sv. Mise Kauguros

1. septembr

trešdiena.

8:00 Sv. Mise Kauguros

2. septembr

ceturtdiena.

Mēneša 1. ceturtdiena, adorācija

18:00 Sv. Mise Kauguros

3. septembr

piektdiena.

Sv. Gregors Lielais, pāvests un Baznīcas Doktors

Mēneša pirmā piektdiena, Jēzus Sirds dievkalpojums

8:00 Sv. Mise Kauguros

4. septembr

sestdiena.

11:00 Sv. Mise Kauguros
Diennakts adorācija.

17:00 Sv. Mise Kauguros (poļu val.)

5. septembr

Parastā liturģiskā laika 23. svētdiena

9:00 Sv. Mise Kauguros

9:00 Sv. Mise Ķemeros

12:00 Sv. Mise Kauguros

15:00 Sv. Mise Majoros

18:00 Sv. Mise Kauguros

6. septembr

pirmdiena.

8:00 Sv. Mise Kauguros

7. septembr

otrdiena.

18:00 Sv. Mise Kauguros

8. septembr

trešdiena.

Vissvētās Jaunavas Marijas dzimšanas svētki

9:00 Sv. Mise Kauguros

11:00 Sv. Mise Majoros

18:00 Sv. Mise Kauguros

9. septembr

ceturtdiena.

Sv. Pēteris Klavers, priesteris

18:00 Sv. Mise Kauguros

10. sept.

piektdiena.

8:00 Sv. Mise Kauguros

18:30 Sv. Mise Priedainē, Skultes 4

11. sept.

sestdiena.

11:00 Sv. Mise Kauguros

17:00 Sv. Mise Kauguros (poļu val.)

12. sept.

Parastā liturģiskā laika 24. svētdiena

9:00 Sv. Mise Kauguros

9:00 Sv. Mise Ķemeros

12:00 Sv. Mise Kauguros

15:00 Sv. Mise Majoros

13. sept.

pirmdiena.

Sv. Jānis Hrizostoms, bīskaps un Baznīcas Doktors

8:00 Sv. Mise Kauguros

14. sept.

otrdiena.

SVĒTĀ KRUSTA PAGODINĀŠANA

18:00 Sv. Mise Kauguros

15. sept.

trešdiena.

Vissvētā Jaunava Marija - Sâpju Mâte

8:00 Sv. Mise Kauguros

16. sept.

ceturtdiena.

Sv. Kornēlijs, pāvests un sv. Cipriāns, bīskaps, mocekļi

18:00 Sv. Mise Kauguros

17. sept.

piektdiena.

Sv. Roberts Bellarmīns, bīskaps un Baznīcas Mācītājs

8:00 Sv. Mise Kauguros

18. sept.

sestdiena.

Sv. Staņislavs Kostka, mūks

11:00 Sv. Mise Kauguros

17:00 Sv. Mise Kauguros (poļu val.)

19. sept.

Parastā liturģiskā laika 25. svētdiena

9:00 Sv. Mise Kauguros

9:00 Sv. Mise Ķemeros

12:00 Sv. Mise Kauguros

15:00 Sv. Mise Majoros

20. sept.

pirmdiena.

Sv. Andrejs Kims Tegons, priesteris un viņa biedri mocekļi

8:00 Sv. Mise Kauguros

21. sept.

otrdiena.

Sv. Apustulis un Evaņģēlists Matejs

18:00 Sv. Mise Kauguros

22. sept.

trešdiena.

8:00 Sv. Mise Kauguros

23. sept.

ceturtdiena.

Sv. Pio no Pjetrelčīnas, priesteris

18:00 Sv. Mise Kauguros

24. sept.

piektdiena.

8:00 Sv. Mise Kauguros

25. sept.

sestdiena.

11:00 Sv. Mise Kauguros

17:00 Sv. Mise Kauguros (poļu val.)

26. sept.

Parastā liturģiskā laika 26. svētdiena

9:00 Sv. Mise Kauguros

9:00 Sv. Mise Ķemeros

12:00 Sv. Mise Kauguros

15:00 Sv. Mise Majoros

27. sept.

pirmdiena.

Sv. Vincents no Paulas, priesteris.

9:00 Sv. Mise Kauguros

28. sept.

otrdiena.

Sv. Venceslavs, moceklis, sv. Laurencijs Ruizs un viņa biedri, mocekļi.

18:00 Sv. Mise Kauguros

29. sept.

trešdiena.

Sv. erceņģeļi Miķelis, Gabriēls, Rafaēls.

8:00 Sv. Mise Kauguros

30. sept.

ceturtdiena.

Sv. Hieronīms, priesteris un Baznīcas Doktors

18:00 Sv. Mise Kauguros

1. oktobris

piektdiena.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus, jaunava un Baznīcas Mācītāja

Mēneša 1. piektdiena, Jēzus Sirds dievkalpojums

8:00 Sv. Mise Kauguros

2. oktobris

sestdiena.

Svētie sargeņģeļi.

11:00 Sv. Mise Kauguros

Diennakts adorācija.

17:00 Sv. Mise Kauguros (poļu val.)

3. oktobris

Parastā liturģiskā laika 27. svētdiena

9:00 Sv. Mise Kauguros

9:00 Sv. Mise Ķemeros

12:00 Sv. Mise Kauguros

15:00 Sv. Mise Majoros

Kauguros un Majoros baznīca ir atvērta 2 stundas pirms dievkalpojuma sākuma, Ķemeros 1 stundu pirms dievkalpojuma sākuma.