Privātam apmeklējumam baznīca atvērta:

Pirmdienās

Kauguru baznīca atvērta individuālai lūgšanai no

6:00 līdz 9:00

Otrdienās

Kauguru baznīca atvērta individuālai lūgšanai no

16:00 līdz 19:00

Trešdienās

Kauguru baznīca atvērta individuālai lūgšanai no

6:00 līdz 9:00

Ceturtdienās

Kauguru baznīca atvērta individuālai lūgšanai no

16:00 līdz 19:00

Piektdienās

Kauguru baznīca atvērta individuālai lūgšanai no

6:00 līdz 9:00

Sestdienās

Kauguru baznīca atvērta individuālai lūgšanai no

9:00 līdz 12:00

Svētdienās

Kauguros no 10:00 līdz 13:00

iespējama grēksūdze

Majoros no 13:00 līdz 16:00