Maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits, kas vienlaikus drīkst atrasties Kauguru Dieva Žēlsirdības baznīcā ir 35,  IEVĒROJOT DIVU METRU DISTANCI  UN CITAS EPIDEMIOLOĢISKO DROŠĪBAS PASĀKUMU NORMAS.

Jūnija mēnesis veltīts Jāzus Vissvētākās Sirds godam - Kauguru baznīcā katru dienu vienu stundu pirms Svētās Mises - Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana adorācijai. Pēc sv. Mises Vissvētākās Jēzus Sirds litānija un svētība ar Vissv. Sakramentu.

31. maijs

pirmdiena.

Vissv. Jaunavas Marijas apmeklēšana

8:00 Sv. Mise Kauguros

1. jūnijs

otrdiena.

Sv. Justīns moceklis

18:00 Sv. Mise Kauguros

2. jūnijs

trešdiena.

Sv. Marcelīns un Pēteris, mocekļi

8:00 Sv. Mise Kauguros

3. jūnijs

ceturtdiena.

Kristus Vissvētās Miesas un Asiņu svētki

8:00 Sv. Mise Kauguros

11:00 Sv. Mise Majoros

18:00 Sv. Mise Kauguros

4. jūnijs

piektdiena.

Mēneša 1. piektdiena, Jēzus Sirds dievkalpojums

8:00 Sv. Mise Kauguros

5. jūnijs

sestdiena.

Sv. Bonifācijs bīskaps un moceklis

11:00 Sv. Mise Kauguros
Diennakts adorācija.
17:00 Sv. Mise Kauguros (poļu val.)

6. jūnijs

10. parastā laika svētdiena

9:00 Sv. Mise Kauguros

9:00 Sv. Mise Ķemeros

12:00 Sv. Mise Kauguros

15:00 Sv. Mise Majoros

7. jūnijs

pirmdiena.

8:00 Sv. Mise Kauguros

8. jūnijs

otrdiena.

18:00 Sv. Mise Kauguros

9. jūnijs

trešdiena.

Sv. Efrēms, diakons un Baznīcas doktors

8:00 Sv. Mise Kauguros

10. jūnijs

ceturtdiena.

18:00 Sv. Mise Kauguros

11. jūnijs

piektdiena.

Vissvētās Jēzus Sirds svētki

8:00 Sv. Mise Kauguros

18:30 Sv. Mise Priedainē, Skultes 4

12. jūnijs

sestdiena.

Vissvētās Jaunavas Marijas Bezvainīgā Sirds

11:00 Sv. Mise Kauguros
17:00 Sv. Mise Kauguros (poļu val.)

13. jūnijs

Parastā liturģiskā laika 11. svētdiena

Vissvētās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds svētki - Majoru draudzes baznīcas Titula svētki

9:00 Sv. Mise Kauguros

9:00 Sv. Mise Ķemeros

12:00 Sv. Mise Kauguros

15:00 Sv. Mise Majoros

14. jūnijs

pirmdiena.

8:00 Sv. Mise Kauguros

15. jūnijs

otrdiena.

18:00 Sv. Mise Kauguros

16. jūnijs

trešdiena.

8:00 Sv. Mise Kauguros

17. jūnijs

ceturtdiena.

18:00 Sv. Mise Kauguros

18. jūnijs

piektdiena.

8:00 Sv. Mise Kauguros

19. jūnijs

sestdiena.

Sv. Romualds, abats

11:00 Sv. Mise Kauguros
17:00 Sv. Mise Kauguros (poļu val.)

20. jūnijs

Parastā liturģiskā laika 12. svētdiena

9:00 Sv. Mise Kauguros

9:00 Sv. Mise Ķemeros

12:00 Sv. Mise Kauguros

15:00 Sv. Mise Majoros

21. jūnijs

pirmdiena.

Sv. Aloizijs Gonzaga, mūks.

8:00 Sv. Mise Kauguros

22. jūnijs

otrdiena.

Sv. Paulīns no Nolas, sv. Jānis Fišers, sv. Tomass Mors.

18:00 Sv. Mise Kauguros

23. jūnijs

trešdiena.

8:00 Kauguros

24. jūnijs

ceturtdiena.

Sv. Jāņa Kristītāja Dzimšana

Ķemeru draudzes baznīcas Titula svētki

Svētās Mises:

  9:00 Ķemeros
12:00 Kauguros
15:00 Majoros

25. jūnijs

piektdiena.

8:00 Sv. Mise Kauguros

26. jūnijs

sestdiena.

11:00 Sv. Mise Kauguros
17:00 Sv. Mise Kauguros (poļu val.)

27. jūnijs

Parastā liturģiskā laika 13. svētdiena

9:00 Sv. Mise Kauguros

9:00 Sv. Mise Ķemeros

12:00 Sv. Mise Kauguros

15:00 Sv. Mise Majoros

28. jūnijs

pirmdiena.

Sv. Irenejs, bīskaps un moceklis.

8:00 Sv. Mise Kauguros

29. jūnijs

otrdiena.

Sv. Apustuļi Pēteris un Pāvils

8:00 Sv. Mise Kauguros

11:00 Sv. Mise Majoros

18:00 Sv. Mise Kauguros

30. jūnijs

trešdiena.

Svētās Romas Baznīcas sv. pirmmocekļi.

8:00 Sv. Mise Kauguros

1. jūlijs

ceturtdiena.

Mēneša pirmā ceturtdiena, adorācija.

18:00 Sv. Mise Kauguros

2. jūlijs

piektdiena.

Mēneša pirmā piektdiena, Jēzus Sirds dievkalpojums

Svētās Mises:

8:00 Sv. Mise Kauguros

3. jūlijs

sestdiena.

Sv. Toms, Apustulis

11:00 Sv. Mise Kauguros
17:00 Sv. Mise Kauguros (poļu val.)

Diennakts adorācija.

4. jūlijs

Parastā liturģiskā laika 14. svētdiena

9:00 Sv. Mise Kauguros

9:00 Sv. Mise Ķemeros

12:00 Sv. Mise Kauguros

15:00 Sv. Mise Majoros

Kauguros un Majoros baznīca ir atvērta 2 stundas pirms dievkalpojuma sākuma, Ķemeros 1 stundu pirms dievkalpojuma sākuma.