Katra mēneša 5. datumā Kauguru baznīcā

                DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS PĒCPUSDIENA

                                         Sv. Faustīnes relikviju godināšana

14.45     Vissvētākā Altāra Sakramenta uzstādīšana adorācijai;
               Lūgšanu nodomi:
1. daļa:
15.00     Dieva Žēlsirdības kronītis;
- Krustaceļš;
2. daļa:
- Jēzus žēlsirdības vēstījums;
- Neliels vēsturisks apraksts par Sv. māsu Faustīni;
- Draudzes prāvesta uzruna;
3. daļa:
- Klusā adorācija;
- Slavēšana;
- Vissvētākās Jaunavas Marijas rožukronis ar litāniju;

18.00     Sv. Mise Dieva Žēlsirdības godam (kopīgajos nodomos);

Noslēguma svētība ar Vissvētāko Altāra Sakramentu.

Piezīmes: Vēlams savlaicīgi sagatavot un uzrakstīt nodomus, kuri tiks nolasīti vispārējā lūgšanā.