2023.g. 4.jūnijā Kauguru baznīcā veltīsim sevi, savas ģimenes, mūsu draudzi, mūsu pilsētu un mūsu zemi Dievmātes Bezvainīgajai sirdij.

Lai šī veltīšanās būtu pilnīga, izpildīsim dažus svarīgus noteikumus:
Kaut arī ir svētdiena, ieturēsim stingro gavēni!
Lūgsimies Rožukroni;
Piedalīsimies procesijā apkārt baznīcai;
Kopīgi nolasīsim veltīšanās aktu Dievmātes Bezvainīgajai Sirdij.


Latvijas veltīšana Dievmātei, Māras zemes karalienei

"Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva Dzemdētāja!"
Izsakot šos vārdus, ar kuriem gadu simtiem ir lūgusies Kristus Baznīca, mēs atveram savu sirdi Tev, Dieva Māte. Tu pazīsti gan cilvēku ciešanas, gan cerības. Būdama Māte, Tu izjūti it visas cīņas, kas noris mūsdienu pasaulē un mūsu zemē Latvijā, - cīņas starp labo un ļauno, starp gaismu un tumsu.
Svētā Gara iedvesmā mēs Tevi lūdzam, lai Tava mātes un Dieva kalpones mīlestība apņem mūsu zemi, kuru uzticam Tev. Paļāvībā mēs uzticam Tev savas tautas likteni šajā pa¬saulē un mūžībā.
Mēs Tev veltījam visus Latvijas cilvēkus, visus, kuru rokās ir vara pieņemt būtiskus lēmumus, visus, kas ir izmisuši, visus, kam trūkst cerības un prieka, visus, kas nepazīst Dievu un Viņa žēlsirdīgo mīlestību. Aizlūdz par mums, aizlūdz par mūsu zemi, svētā Dieva Dzemdētāja!
Ak, Bezvainīgā Sirds! Palīdzi mums uzvarēt ļaunumu, kas tik viegli iesakņojas mūsdienu cilvēka sirdī!
Pasargā mūs no tā, ka Latvijas tauta attālinās no Dieva!
No jebkāda grēka, no nešķīstības, negodīguma un savtības pasargā mūs!
No grēkiem pret cilvēka dzīvību kopš bērna ieņemšanas brīža pasargā mūs!
No naida un citu Dieva bērnu pazemošanas pasargā mūs!
No jebkāda veida sociālās netaisnības pasargā mūs!
No starpnacionālām nesaskaņām pasargā mūs!
No Dieva baušļu neievērošanas pasargā mūs!
No tā, ka Dieva patiesība cilvēku sirdī tiek nomākta, pasargā mūs!
No tā, ka zūd izpratne par labo un ļauno, pasargā mūs!
No grēkiem pret Svēto Garu pasargā mūs!
Pieņem, Kristus Māte, šo lūgumu, kuru cilvēki izsaka savās ciešanās un cerībās!
Palīdzi mums Svētā Gara spēkā uzveikt grēkus visās to izpausmēs!
Lai mūsu zemē atklājas Dieva žēlsirdīgās mīlestības spēks, lai tas aptur jebkādu ļaunumu!
Lai Mīlestība pārveido cilvēku apziņu!
Dieva Māte, Tavai Bezvainīgajai Sirdij mēs uzticam savu zemi Latviju un ikvienu Latvijas cilvēku un lūdzam - ved mūs visus pie sava Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus. Āmen.