2010. gada februārī pēc pamatu iesvētīšanas aizsākās jauns posms Jūrmalas katoļu draudžu dzīvē. Baznīcas celtniecība notika par Vācijas fondu „Bonifatius Werk”, „Kirche in not”,kā arī vietējo ziedotāju līdzekļiem. Baznīca konsekrēta 2011.gada 24. decembrī.